» Ośrodek Działań Ekologicznych ŻRÓDŁA (Łódź)

Łódź

http://m.ekomobil.pl/img/upload/logo_zrodla_1332342847.gif

Ośrodek Działań Ekologicznych „ Źródła” zajmuje się edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Misją stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, którą realizuje poprzez szeroko pojętą aktywną edukację, m.in. szkolenia, warsztaty dla młodzieży, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Główne działania „Źródeł” koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej.
Oferta edukacyjna „Źródeł” obejmuje ponad sześćdziesiąt tytułów warsztatów dla dzieci i młodzieży realizowanych zarówno w ośrodku w Łodzi przy ul. Zielonej 27, w szkołach w Łodzi i Warszawie oraz w terenie. Organizuje także "Bardzo Zielone Szkoły" dla szkół z całej Polski - są to 5-dniowe wycieczki z intensywnym programem edukacji ekologicznej i przyrodniczej prowadzone przez doświadczonych trenerów w 7 miejscach kraju.
http://www.zrodla.org/

© Copyright MOBI 2019
Ekomobil "Jeżowóz"

stat4u