» Informacja dla szkół delegujących mniej niż 4 grupy

Organizacja warsztatów w szkołach delegujących na warsztaty mniej niż 80 uczniów
Ekomobil Jeżowów pracuje z reguły w systemie 2 edukatorów * 2 warsztaty dziennie, co daje dzienną ilość 4 warsztatów po 135 minut. Jest to podyktowane przede wszystkim wysokimi kosztami dojazdu do szkół oraz wyposażenieniem samochodu przewidzianym na 2 grupy równolegle. Jeśli przeciętna grupa liczy około 20 uczniów, w ciągu dnia przeszkolonych zostaje zazwyczaj około 80 uczniów. Stąd optymalne jest prowadzenie warsztatów w szkołach, która powiada możliwość zorganizowania takiej liczby uczniów.
W trakcie tegorocznego naboru napłynęło bardzo wiele zgłoszeń od szkół z niewielką liczebnością uczniów. Są to z reguły szkoły wiejskie, o utrudnionym dostępie do zróżnicowanych form edukacyjnych, ale też posiadających w zasięgu ręki cenne zasoby przyrodnicze. Nie chcemy pozbawiać tych szkół możliwości warsztatów z Jeżowozem. Aby jednak optymalizować koszty, musimy w jednym dniu przeprowadzić warsztaty w dwóch „mniejszych” szkołach. Oznacza to dużo większy wysiłek logistyczny zarówno dla organizatora, jak i dla szkół. Przede wszystkim, dwie szkoły, które zaplanowano do warsztatów w jednym dniu z uwagi na relatywnie bliskie położenie, muszą się wspólnie zgodzić co do terminu warsztatu. Stąd prośba kierowana do tych szkół o szczególną elastyczność i wyrozumiałość.
Optymalnie byłoby, gdyby się Państwo porozumieli co do terminu, zanim go u nas zarezerwują. W razie potrzeby, można do nas zadzwonić celem otrzymania nazwiska osoby kontaktowej.
Poniżej wylistowano „pary” szkół, w których warsztaty realizowane będą w tym samym dniu:

1. ZS Augustowo    + SP w Boćkach
2. ZS im Mickiewicza Gimn. w Bielsku Podlaskim    + ZS im. Mick. SP 4 w Bielsku Podlaskim
3. SP w Kramarzewie + SP Klimaszewnica
4. SP w Kleszczelach + PG w Kleszczelach
5. ZS w Dubiczach Cerkiewnych + ZS z DNJB w Hajnówce
6. SP Ptaki + Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu
7. SP nr 1 w Kolnie+ SP w Stawiskach
8. SP w Starym Bożejewie + SP w Kuziach
9. SP w Jedwabnem + ZS Specjalnych w Łomży
10. SP w Długołęce + SP Stare Bajki
11. Gimnazjum w Siemiatyczach + SP w Szerszeniach
12. ZS w Dziadkowicach + SP w Śledzianowie
13. SP w Malawiczach Dolnych + SP w Babikach
14. SP w Majewie + ZS SP w Korycinie
15. SP w Stypułkach-Święchach + SP w Starym Zakrzewie
16. SP Łempice + SP w Wojny Krupy
17. SP w Paproci Dużej + ZS w Szumowie

© Copyright MOBI 2019
Ekomobil "Jeżowóz"

stat4u