» Jeżowóz- zimowe podsumowanie

Edukatorzy Ekomobila Jeżowóz w ramach realizacji projektu „Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej – rozszerzenie projektu na Polskę”, przeszkolili już łącznie ponad dwa tysiące uczestników podczas  88 warsztatów w 29 szkołach na terenie województwa Podlaskiego.  Najczęściej wybieranymi przez szkoły tematami zajęć były „las” i „woda”. 

Klasa, która wybrała temat „las” uzyskiwała  papier z makulatury metodą czerpaną dzięki specjalnie sporządzonymi przez nas pomocom dydaktycznym, między innymi drewnianym ramkom z metalowymi siatkami. Przed przystąpieniem do zajęć o tematyce papierowej, uczniowie pół żartem pół serio pytali, czy przyniesiemy ze szkolnego boiska drzewo, skoro będziemy robić papier.  Uzyskiwanie papieru z makulatury jest absolutnym hitem na naszych warsztatach. Każdy uczestnik miał szansę zrobić sobie własną kartkę, ozdobioną okazami przyrodniczymi przyniesionymi ze szkolnego podwórka  (liście, mchy, porosty itd.). Ten sposób wykonywania papieru zachwycał nie tylko uczniów, ale również nauczycieli, ponieważ temat recyklingu staje się coraz bardziej popularny, choćby ze względu na zmiany w ustawodawstwie „odpadowym”. Młodzież szkolna dzięki tym zajęciom uświadomiła sobie, na czym polega „przydatność” starego, zużytego papieru i dowiedziała się, co można z nim zrobić w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.   

http://m.ekomobil.pl/img/upload/DSCF1755_1359031365.gif

W ramach tematu „woda”, wspólnie z uczestnikami badaliśmy właściwości chemiczne wody wodociągowej w szkolnych kranach i porównywaliśmy ją z właściwościami chemicznymi śniegu. Temat woda to również poznawanie wodnych organizmów, które uczniowie mieli szansę, zanim ścisnął mróz i spadł śnieg,  wydobyć za pomocą czerpaków w pobliskiej rzeczce, stawie, zalewie oraz obejrzeć je pod mikroskopem stereoskopowym.

Niezależnie od wybranego tematu, dużym zainteresowaniem cieszyły się pocztówki przyrodnicze, które wykonywali uczniowie, wykorzystując okazy przyrodnicze (liście, mchy, porosty itp.) przyniesione przez nich ze szkolnego podwórka. Ten prosty sposób zdobienia kolorowej kartki papieru przyniósł uczniom mnóstwo satysfakcji, zwłaszcza, że po drodze „mijaliśmy” wiele świątecznych okazji do wręczenia komuś własnoręcznie zrobionej pocztówki, m.in. Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci, Dzień Dziadka itp.  Młodsi uczniowie przed świętami Bożego Narodzenia pisali na swoich pocztówkach listy do Św. Mikołaja. Cieszy nas fakt, że po feriach również znajdzie się mnóstwo okazji do zrobienia pocztówki przyrodniczej.

Zdjęcia z większości warsztatów zostały już umieszczone na stronie www.m.ekomobil.pl pod linkiem http://www.m.ekomobil.pl/zpozycja.php?id=5 i niebawem pojawią się następne.
Po feriach zaplanowane są kolejne warsztaty, m.in. w powiecie bielskim, łomżyńskim i monieckim.

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro- Group

© Copyright MOBI 2019
Ekomobil "Jeżowóz"

stat4u