» Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP (Białystok)

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" zrzesza osoby zawodowo związane z ochroną środowiska: pracowników firm, instytucji, szkół i uczelni wyższych, jak również innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" istnieje od 1997 roku i od początku swojego istnienia stawia na działalność wspierającą szeroko pojętą ochronę środowiska oraz międzysektorową współpracę w tym zakresie.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to:
- edukacja ekologiczna,
- rozwój obszarów wiejskich,
- wsparcie eko- i agro-turystyki,
- wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego,
- promocja zachowań proekologicznych.

Pracujemy na to by stosunki i współpraca pomiędzy władzą, społecznościami lokalnymi, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem, na rzecz kompleksowej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, uwzględniała wszystkie sfery życia.

Stowarzyszenie "Agro-Group" realizuje projekty w ramach których prowadzone są działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne oraz wydawane publikacje.

Biuro:
ul. Ciepła 19A
15–472 Białystok
e-mail: biuroagro@wp.pl

http://m.ekomobil.pl/img/upload/Logo_Agro_Group_1332342825.gif

© Copyright MOBI 2019
Ekomobil "Jeżowóz"

stat4u