» Fundacja Ekorozwoju (Wrocław)

Wrocław

http://m.ekomobil.pl/img/upload/FER_LOGO_1332342815.gif

Fundacja Ekorozwoju z siedzibą we Wrocławiu, której pierwotna nazwa brzmiała Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej mówiła o początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Stan rzek jest jednak rezultatem popełnianych niegdyś przez człowieka błędów i dlatego misją Fundacji stał się Rozwój w zgodzie z naturą. Największymi osiągnięciami Fundacji są te, które przyniosły duże efekty i pozostawiły znaczący ślad w świadomości społecznej. Są to m.in. Ekologiczny serwer „Zielona Brama” prowadzony przez Fundację od 1999 roku, Produkcje radiowe (m.in. audycje Ptasie radio, Agro-eko) i telewizyjne (m.in. produkcje własne – filmy BETACAM Woda dla Wrocławia, Odra temat rzeka; współpraca realizacyjna: Zielonym do góry, Goniec regionalny, Goniec ekologiczny), Kwartalnik ekologiczny „Kropla” - wydawana od 1995 Kropla adresowana jest do ludzi działających na rzecz ochrony natury: samorządowców, nauczycieli, lokalnych liderów: http://www.eko.wroc.pl/

© Copyright MOBI 2019
Ekomobil "Jeżowóz"

stat4u